بسم الله الرحمن الرحيم
نام کاربر
   
رمز عبور
 
تحت وب اینترنتی
سیستم یکپارچه نامه نگاری اداری (سیـنـا) - نگارش 97.06999 - شركت مخابرات ایران - منطقه فارس -
راهنما ی استفاده از برنامه